Jazyková škola – Jak to funguje

 Pro místní ze Zlína, kteří mají rádi osobní  kontakt nabízí prezenční Kurzy v příjemném domácím prostředí. Příkrá 3567
760 01 Zlín
 
Pro přespolní nebo ty co volí pohodlí domova a preferují výuku přes internet nabízím
 
 
 

Cizí jazyky online. Cizí jazyky prezenčně ve Zlíně. Kurzy angličtiny a francouzštiny. Individuální výuka angličtiny. Rozmluvíte se a začnete mluvit bez obav.

Díky novým moderním technologiím se otevřely možnosti, které dříve nebyly. S využitím internetu a aplikací Viber nebo Skype dostává výuka Angličtiny nebo Francouzštiny nový rozměr.

 
 Pravidla:

Každému se může stát cokoliv a nestihne svou hodinu. Hodinu lze nahradit, ale pouze jednou. Potom vyučovací hodina propadá.

Zásady průběhu výuky:

 • Klient, který získá informace o nabízených kurzech, a rozhodne se pro účast v některém z nich, spojí se prostřednictvím telefonu či emailu s vyučujícím a po vzájemné dohodě stanoví termín úvodní konzultační hodiny, jež proběhne v jazykové škole.
 • Během konzultační hodiny absolvuje klient vstupní pohovor s vyučujícím, jehož součástí je ověření úrovně klientových počátečních jazykových znalostí, stanovení cílů výuky, požadavků na náplň kurzu, volba termínu, v němž se výuka bude pravidelně konat.
 • Pokud se vyučující s klientem na výše uvedeném dohodne, přihlásí jej do zvoleného kurzu a zařadí do týdenního rozvrhu hodin.
 • Po přihlášení do kurzu a dohodnutí času výuky zahájí klient docházku do kurzu.
 • Kurz nemá určenou přesnou hodinovou dotaci. Klient se jej účastní do doby, než si osvojí látku, kterou by měl v rámci osnov kurzu zvládnout.
 • Klient může po dohodě s vyučujícími kurz předčasně ukončit a přejít do kurzu jiného, který by mu lépe vyhovoval.
 • Po absolvování kurzu může klient plynule přejít do kurzu vyšší úrovně, pokud se nabízí.
 • Klient se kdykoli během školního roku může domluvit s vyučujícím na změně náplně kurzu nebo způsobu výuky.
 • Pokud klientovi způsob, organizace nebo náplň výuky dlouhodobě nevyhovuje, má právo docházku kdykoli ukončit.
 • Pokud se klient z jakéhokoli důvodu nemůže dostavit do výuky, řádně se omluví vyučujícímu telefonicky nebo emailem s dostatečným předstihem (nejpozději čtyři hodiny) před začátkem kurzu. Pokud je to možné, určí po vzájemné dohodě náhradní termín, v opačném případě se výuka odsouvá na následující pravidelný čas dle rozvrhu.
 • Pokud není vyučující z jakýchkoli důvodů schopen kurz odučit, řádně se omluví klientovi telefonicky nebo emailem s dostatečný předstihem (nejpozději 4 hodiny) před začátkem kurzu. Pokud je to možné, určí po vzájemné dohodě náhradní termín, v opačném případě se výuka odsouvá na následující pravidelný čas dle rozvrhu.
 • Pokud se klient vyučujícímu omluví později než 4 hodiny před začátkem kurzu, který si předem předplatil, kurz se považuje za odučený a řádně uhrazený.