Petra Dvorská

překladatelství a výuka anglického a francouzského jazyka

Navigace

Kontakt

Mgr. Petra Dvorská
Příkrá 3567
760 01 Zlín

Telefon: 577 222 438
Mobil: 774 023 338
Email: Mgr. Petra Dvorská
Skype: petra.zlamalova
ICQ: 446224960
Facebook: mgr.petra.dvorska

Dovolte mi přivítat vás na svých internetových stránkách, věnovaných mému povolání a současně zálibě - překladatelství a výuce anglického a francouzského jazyka. Ve stručném úvodním slově bych se ráda představila a seznámila vás s aktivitami týkajícími se mého profesního působení a s jeho náplní.

Kdo jsem

Jmenuji se Petra Dvorská a jsem překladatelka a lektorka angličtiny a francouzštiny.

Samostatnou výdělečnou činnost v kombinaci se zaměstnáním provozuji od 1. ledna roku 2012, ale ve sféře vzdělávání a překladatelství se pohybuji již od roku 2006. K výkonu obou profesí mě opravňuje vlastnictví vysokoškolského diplomu, získaný absolvováním bakalářského i magisterského studia v oboru sociální pedagogika na Fakultě Humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a certifikátů FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) B2 a DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE FRANCAISE (DELF) A1-B2, jež jsem obdržela na základě složení stejnojmenných mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. V rámci zvyšování odbornosti a prohlubování kvalifikace, potřebné k nabytí způsobilosti vyučovat a překládat, jsem navštěvovala specializované kurzy angličtiny a francouzštiny, zaměřené k přípravě na mezinárodní zkoušky. Jednalo se o kurzy pořádané Jazykovou školou při Domě Kultury, Francouzsko-Českým Klubem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo probíhající pod záštitou soukromých vyučujících. Obě jazykové zkoušky jsem pak složila na Jazykové škole s právem státní zkoušky při TGM ve Zlíně.

Přehled mého profesního působení

Jazykové výuce ve školství jsem se začala věnovat již v průběhu magisterského studia oboru sociální pedagogika – specializace v pedagogice. V letech 2006-2008 jsem pracovala na částečný úvazek jako lektorka anglické a francouzské konverzace na 2. stupni základní školy. Po ukončení studia v roce 2008 jsem své zaměstnání musela opustit, chtěla jsem se totiž naplno uplatnit ve svém oboru jako sociální pracovnice. V sociální oblasti se mi kvůli nedostatku vhodných pracovních míst prosadit nepodařilo, místo toho se však naskytla příležitost nastoupit na plný úvazek do firmy HpTronic Zlín, spol. s.r.o. na pozici překladatelky z anglického a francouzského jazyka. Věnovala jsem se zejména překladům uživatelských příruček k obsluze elektrospotřebičů, jazykovým korekturám manuálů a návodů nebo překladům smluv a jiných právnických dokumentů. V roce 2009 mě o tuto práci připravila tehdejší nepříznivá ekonomická situace. V témže roce se mi opět podařilo najít uplatnění na obdobné pozici, tentokrát ale v knižním vydavatelství a nakladatelství Svítání Hradec Králové. V něm dosud působím jako překladatelka z angličtiny a francouzštiny. Zabývám se převážně překlady odborné literatury z oblasti alternativní výživy a medicíny, alternativního životního stylu, přírodních a humanitních věd.
V době, kdy jsem přišla do vydavatelství knih, jsem rovněž navázala externí spolupráci s jazykovou školou Mervin. V rámci ní jsem se opět vrátila k provozování soukromé individuální výuky.
Uvědomila jsem si, že mi spojení učitelství a překladatelství velmi vyhovuje, proto jsem se od roku 2012 vydala na profesní dráhu lektorky a překladatelky. Kromě nakladatelství Svítání jsem se zapojila do spolupráce s překladatelskými agenturami Richle, s.r.o. a Channel Crossings Praha, přičemž podstatnou součást mé pracovní náplně stále tvoří pořádání individuálních jazykových kurzů angličtiny a francouzštiny pro širokou veřejnost.

Čemu se tedy v současné době věnuji?

 • vedu kurzy anglického a francouzského jazyka, přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta
 • překládám odborné publikace pro vydavatelství knih
 • překládám z anglického a francouzského jazyka běžné i odborné texty pro překladatelské agentury i širokou veřejnost

Velmi ráda přivítám v příjemném domácím prostředí své jazykové školy každého,

 • kdo se chce nebo potřebuje naučit mluvit anglicky a francouzsky plynule a bez zbytečných chyb
 • kdo má v úmyslu osvěžit si dříve získané a nyní zapomenuté jazykové znalosti
 • komu stačí současné vědomosti upevnit, procvičit a rozšířit
 • kdo hledá pomoc při zvládání běžné školní jazykové výuky, potřebuje dovysvětlit látku, postupovat volnějším tempem
 • kdo potřebuje připravit k maturitě nebo jazykové zkoušce
 • kdo by raději než s dalšími kolegy ve skupině studoval sám, podle individuálního časového rozvrhu a tempa

Účel existence a zaměření webu

Na těchto internetových stránkách bych vám ráda:

 • představila svoji výukovou a překladatelskou činnost
 • předložila k výběru širokou škálu nabízených jazykových kurzů
 • přinesla stručné, avšak užitečné informace o každém typu poskytovaných služeb
 • pravidelně poskytovala informace o aktivitách souvisejících s mou profesí a vykonávanými službami
 • nabídla vám příležitost přihlásit se do výukového kurzu nebo si u mě zadat překlad

úvod | nahoru

© Mgr. Petra Dvorská 2015